Chúng tôi chuyên về định cư Mỹ. Tất cả hồ sơ đều được thực hiện trực tiếp bởi các luật sư di trú Mỹ giàu kinh nghiệm.

Diện Gia Đình:

 • Vợ/Chồng, Con Cái, Cha/Mẹ, Anh/Chị/Em
 • IR1/CR1, IR2/CR2, IR5, F1, F2A, F2B, F3, F4 Thị Thực Dành Cho Thân Nhân
 • K-1 Thị Thực Hôn Phu/Hôn Thê
 • Trẻ Lai (Amerasian)

Diện Đầu Tư:

 • EB-5 Nhà Đầu Tư Định Cư - Đầu Tư Trực Tiếp
 • EB-5 Nhà Đầu Tư Định Cư - Đầu Tư Trung Tâm Vùng
 • E-2 Nhà Đầu Tư Theo Hiệp Ước

Diện Làm Việc:

 • L-1A/EB-1C Nhà Điều Hành hoặc Quản Lý
 • Đặc Xá Doanh Nhân Quốc Tế (International Entrepreneur Parole)
 • B-1 Thị Thực Công Tác

Diện Tay Nghề:

 • EB-1A Khả Năng Phi Thường
 • EB-2 Miễn Trừ Lợi Ích Quốc Gia (NIW)

Diện Lao Động:

 • EB-1 Người Lao Động Ưu Tiên
 • EB-2 Bằng Cấp Cao, Khả Năng Phi Thường
 • EB-3 Người Lao Động Lành Nghề, Chuyên Gia, Lao Động Khác
 • H-1B Nghề Nghiệp Đặc Biệt

Du Học:

 • F-1 Thị Thực Học Sinh
 • M-1 Thị Thực Học Sinh
 • J-1 Thị Thực Khách Trao Đổi
 • OPT Đào Tạo Thực Hành Không Bắt Buộc

Thị Thực Không Định Cư:

 • B-2 Thị Thực Du Lịch
 • Chương Trình Đặc Xá Nhân Đạo (Humanitarian Parole)
 • Thay Đổi Tình Trạng (COS)
 • Gia Hạn Tình Trạng (EOS)

Hồ Sơ Bảo Lãnh USCIS:

 • I-130/I-129F Diện Gia Đình
 • I-526 Diện Đầu Tư
 • I-140 Diện Lao Động
 • I-129 Diện Người Lao Động Không Định Cư
 • Yêu Cầu Bổ Sung Bằng Chứng (RFE)
 • Thông Báo Về Ý Định Từ Chối (NOID)
 • I-290B/EOIR-29 Xin Khiếu Nại Từ Chối

Xử Lý Lãnh Sự:

 • Xử Lý NVC
 • I-864 Hồ Sơ Bảo Trợ Tài Chánh
 • Phỏng Vấn Thị Thực
 • Hẹn Phỏng Vấn Sớm
 • R1/R2-A Từ Chối Thị Thực (Giấy Xanh)
 • Thủ Tục Hành Chánh Từ Chối Thị Thực (Giấy Xanh)
 • I-601 Xin Ân Xá

Điều Chỉnh Tình Trạng:

 • I-485 Điều Chỉnh Tình Trạng
 • I-765 Giấy Phép Làm Việc (EAD)
 • I-131 Giấy Phép Thông Hành

Thường Trú Nhân Mỹ:

 • I-829 Gỡ Bỏ Tình Trạng Thường Trú Nhân Tạm Thời cho Nhà Đầu Tư
 • I-751 Gỡ Bỏ Tình Trạng Thường Trú Nhân Tạm Thời cho Diện Kết Hôn 2 Năm
 • I-90 Cấp Đổi Thẻ Xanh
 • I-131 Giấy Phép Tái Nhập Cảnh
 • SB-1 Thị Thực Cho Thường Trú Nhân Xin Tái Nhập Cảnh

Công Dân Mỹ:

 • N-400 Đơn Xin Nhập Quốc Tịch
 • Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA)
 • DS-11 Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu
 • DS-82 Cấp Mới Hộ Chiếu

Hồ Sơ Tại Việt Nam cho việc Định Cư Mỹ:

 • EB-5 Chứng Minh Nguồn Tiền
 • Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Việt Nam
 • Đăng Ký Kết Hôn Tại Việt Nam
 • Bộ Công Hàm Độc Thân
 • Dịch Thuật Chứng Thực
 • Dịch Vụ Công Chứng (Văn Phòng Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ)
Tư Vấn Miễn Phí